Duurzaam ondernemen

We hebben de opdracht om zorgvuldig om te gaan met de aarde. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in onze rol als drukker. En zoeken continu naar nieuwe productiemiddelen en productiemethoden. Steeds schoner, steeds milieuvriendelijker.

Van Papier tot Bos

Verloop drukkerij investeert in bosbouw met het project 'Van Papier tot Bos'. Met het eigen bedrijfsbos leveren wij een tastbare bijdrage aan onze toekomst. Met een kleine bijdrage van € 15,- draagt u uw steentje bij en kunnen wij in de toekomst het project uitbreiden.

Verloop drukkerij gaat voor CO2-neutraal

Wij hebben de footprint van onze organisatie in kaart gebracht en compenseren structureel de CO2-uitstoot op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. Dat doen wij via een gecertificeerd bosproject van Trees for All.

ISO 14001

Wij stellen ons ten doel om de invloed van onze activiteiten op het milieu te verminderen en onze business op duurzame wijze uit te bouwen. Dit doen we aan de hand van het milieumanagementsysteem ISO14001. Ons productieproces voldoet aan de gestelde voorwaarden. Van inkoop van papier, inkt en wasmiddelen tot verzending.

FSC®-papier

Wenst u uw drukwerk op milieuvriendelijk papier? Dat kan! We zijn FSC-gecertificeerd. Dat betekent dat wij papier voor u kunnen inkopen waarvan de grondstof afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Als u hiervoor kiest, dan drukken wij het FSC-logo af op uw drukwerk.

CO2-neutrale postbezorging

In opdracht van onze klanten verzenden wij jaarlijks flink wat drukwerk. Hoe meer post we verzenden, hoe hoger de CO2-uitstoot. Wij zijn in het bezit van het certificaat CO2-neutrale postbezorging van PostNL. Dit houdt in dat u via ons de Co2-uitstoot compenseert. Dit door te investeren in duurzame projecten. U kunt hierover communiceren in uw duurzaamheids- en jaarverslag.

CO2 voetafdruk-certificaat

We kunnen voor u ook de CO2-voetafdruk berekenen. We gaan dan na hoeveel CO2-uitstoot het heeft gekost om uw opdracht te realiseren. U kunt deze uitstoot dan compenseren in de vorm van het planten van een boom. Dankzij het CO2-certificaat maken we samen continu werk van C02-reductie.

Duurzaam inkopen (Grafimedia Certificering)

Verloop drukkerij voldoet aan de Duurzaam Inkopen-criteria van de overheid. Deze criteria zijn opgesteld door RVO (voorheen SenterNovem). Denk onder meer aan minimumeisen voor het gebruik van toevoegings- en reinigingsmiddelen en eisen ten aanzien van het drukproces. Het certificaat is sinds 2010 het certificaat voor grafische leveranciers van overheidsinstanties. 

Verloop drukkerij is een dienstverlenende organisatie die bijdraagt aan de externe communicatie van haar klanten. Onze kernactiviteiten zijn creatieve kernactiviteiten. De behoeften van onze klanten en andere stakeholders zijn voor ons bedrijf belangrijke graadmeters voor ons bedrijfsbeleid. Zij bepalen mede welke keuzes wij als directie gaan maken, om een goed opererend en concurrerend bedrijf te kunnen blijven. Een bekende maatschappelijke vraag die voor ons ligt is de al maar toenemende behoefte van onze klanten aan een duurzamer geproduceerd product/dienst. De verantwoorde inzet van grond- en hulpstoffen en de omgang met ontstane bedrijfsafvalstoffen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Bekijk hier de milieubeleid verklaring van Verloop drukkerij en de kwaliteitsbeleid verklaring.