Corona virus maatregelen

Wat kunt u van Verloop drukkerij verwachten tijdens de coronacrisis? Wij blijven u helpen!


In heel Nederland zijn extra maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook wij als Verloop drukkerij hebben maatregelen genomen om de risico’s voor onze medewerkers te verlagen. Hiermee proberen we onze medewerkers te beschermen, maar ook de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Daarnaast doen we er alles om onze productie zoveel mogelijk door te laten gaan, zodat wij aan uw wensen kunnen blijven voldoen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Uit de markt bereiken ons signalen dat relaties moeite hebben om tijdig hun communicatie uitingen vorm te geven. Doordat onze vormgevers zoveel mogelijk vanuit huis werken staan zij paraat om u, waar nodig, te helpen bij de vormgeving. Ook als het gaat om extra communicatie rondom de actuele situatie.

Mocht u meer informatie wensen of hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met uw vaste klantmanager bij Verloop drukkerij of bellen naar het algemene nummer 078 - 691 28 99. 

Bezoek aan ons bedrijf om zaken te bespreken (of voor familiedrukwerk) willen we zoveel mogelijk beperken. Via telefoon, mail of beeldschermverbinding kan overleg plaatsvinden. 

Proeven en goedkeuring van bestanden gaat zoals gebruikelijk via de studio coördinator (Wynfrith Bodewes –wbodewes@verloop.nl), tenzij anders opgegeven.

Wij houden de ontwikkelingen betreffende het coronavirus nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig verdere maatregelen. Wij vertrouwen erop dat deze preventief genomen maatregelen voor nu voldoende zijn. Uw gezondheid en de gezondheid van onze medewerkers heeft op dit moment onze hoogste prioriteit. Daar handelen we ook naar.

Onze gedachten gaan uit naar de getroffenen en we wensen een ieder sterkte toe in deze omstandigheden.

Met vriendelijke groet,

Arjan Verloop
directeur