Kwaliteit

Natuurlijk kunt u bij Verloop drukkerij rekenen op een hoge, constante kwaliteit van het drukwerk. Dat is de gezamenlijke inspanning van de mensen van onze ontwerpstudio, de ctp-afdeling (waar we de digitale drukplaten produceren), de drukkerij en de afwerkingsafdeling. We werken zorgvuldig en met een kritische blik.

ISO12647: colormanagement

We zijn specialist in colormanagement volgens ISO-12647. Dit betekent dat we de kleuren op voorspelbare wijze door onze productie loodsen. Bij elke stap blijven de kleuren gelijk. Dat biedt u de zekerheid van optimaal drukwerk met – zoals we dat noemen – voorspelbare kwaliteit.

ISO9001: organisatie

Onze organisatie is ingericht voor het leveren van kwaliteit in dienstverlening. Alle aspecten van de bedrijfsvoering zijn geoptimaliseerd, op het gebied van Kwaliteit en Organisatie, Orderstroombeheersing, Procesbeheersing en verbetermanagement. We monitoren en sturen bij. Zo werken we continu aan verbetering van onze organisatie. En daarmee aan kwaliteit van dienstverlening.

Arbo en RI&E

Veiligheid en goede arbeidsomstandigheden bepalen mede de kwaliteit van een organisatie. Wij hanteren daartoe een zorgvuldig opgesteld arbobeleid. Onderdeel daarvan is een overzicht van alle risico’s die kunnen voorkomen binnen ons bedrijf. We pakken deze risico’s op gestructureerde wijze aan met de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Zo minimaliseren we de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen.